Specializace

Jako každý člověk na zemi, ani já nemůžu vědět a umět všechno, proto zde uvedu, na co konkrétně se specializuji. To tedy znamená, že bych to měl zvládnout naprogramovat, upravit, opravit, nastavit, nasadit, otestovat, atd. Aby to nebylo naplácané všechno na sobě, rozdělím to do několika kategorií, které se mohou postupem času nabýváním nových zkušeností rozšiřovat a doplňovat.