Platební brána KB pro BioAOrganic.cz


Klient Eshop BioAOrganic.cz, objednávatel Přemysl Valůšek
Datum sprovoznění červen 2010
Shrnutí zakázky Účelem zakázky bylo vytvořit a sprovoznit platební bránu banky KB, a.s. – Moje Platba. Tato platební brána pracuje na principu certifikátů, kdy každá transakce je zvlášť kódována, šifrována a podepsaná privátním certifikátem obchodníka, veřejný certifikát je pak přiložen pro potřeby banky a ověření zaslaných dat a zašifrovaného podpisu.

Při provádění transakce se vytvoří záznam v databázi o této transakci a po jejím ukončení se zapíše její stav (provedena, zamítnuta). Tak lze v administraci lehce spárovat objednávky s provedenými platebními transakcemi.

Použité technologie PHP, MySQL, PHP objekt pro práci s PKCS certifikáty

 

, , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.