Platební brána 3D-Secure Feim.sk


Klient Eshop Feim.sk, objednávatel Petr Kabrna
Datum sprovoznění prosinec 2009
Shrnutí zakázky Účelem zakázky bylo napojit stávající eshop systém na novou platební bránu od společnosti FirstData.sk – 3dSecure. Tato platební brána pracuje na principe certifikátů, kdy každá transakce je zvlášť kódována a podepsaná privátním certifikátem obchodníka.

Pro platební bránu bylo zapotřebí nejdříve generovat privátní certifikát pro testovací prostředí, zaimplementovat platební bránu a provést 11 testů. Až po jejich úspěšném provedení bylo možné získat data pro generování certifikátu pro ostré (provozní) prostředí.

Platební brána byla implementována v režimu SMS (single message transaction).

Při provádění transakce se vytvoří záznam v databázi o této transakci a po jejím ukončení se zapíše její stav (provedena, zamítnuta, zrušena, chyba, atd). Tak lze v administraci lehce spárovat objednávky s provedenými platebními transakcemi.

Použité technologie PHP, MySQL

, , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.