Payment Gate for Delimarket.sk


Client Eshop Delimarket.sk, owner Roman Melíšek
Date of launching january 2010
Order summary Účelem zakázky bylo vytvořit jednoduchý formulář po jehož odeslání bude uživatel přesměrován na platební bránu od společnosti FirstData.sk – 3dSecure. Tato platební brána pracuje na principu certifikátů, kdy každá transakce je zvlášť kódována a podepsána privátním certifikátem obchodníka.

Platební brána byla implementována v režimu SMS (single message transaction).

Při provádění transakce se vytvoří záznam v databázi o této transakci a po jejím ukončení se zapíše její stav (provedena, zamítnuta, zrušena, chyba, atd). Tak lze v administraci lehce spárovat objednávky s provedenými platebními transakcemi.

Used technologies PHP, MySQL

, , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.