Android aplikace pro snímání polohy GPS


Klient MKM Vision, s.r.o., objednávatel Jan Marejka
Datum prací březen – duben 2011
Shrnutí zakázky Tvorba Android aplikace dle zadání. Jednalo se o první verzi, jakési jádro, na kterém pak chtěl klient sám pokračovat a dále jej vyvýjet. Aplikace umožňovala nastavení: četnost zjišťování polohy pomocí GPS, četnost odesílání získaných údajů do WS, počet ukládaných pozic, než se začnou přepisovat novými (tzv. kruhový buffer – nastavení jeho poloměru), minimální vzdálenost od poslední souřadnice, aby se souřadnice uložila. Aplikace funguje jako služba na pozadí, samotné GUI nabízí možnosti službu (potažmo snímání polohy) zapnout či vypnout (pomocí dvou tlačítek, navzájem se deaktivujících, aby bylo poznat, kdy je služba zapnutá a kdy ne) a zobrazit obrazovku nastavení. Na webovém serveru pak lze prohlížet trasy ujeté za jednotlivá období.
Použité technologie

Java, Android API (level >= 7)

 

, ,

Komentáře jsou uzavřeny.